Партнери


Лічильник

Ми в соцмережі

facebook-icon
Пошук

Система вентиляції

Вентиляційна система – це сукупність пристроїв для обробки, транспортування, подачі і видалення повітря. СВ можна класифікувати залежно від їх функціонального призначення і принципових конструктивних особливостей.

1)   За призначенням СВ діляться на притічні і витяжні. Фактично це є розподіл по напряму руху переміщуваного повітря: системи притічні подають повітря в приміщення, а витяжні видаляють повітря з нього. Наведений розподіл достатньо умовний, оскільки крім систем чисто притічних і витяжних, які є прямоточними, існують змішані системи з рециркуляцією повітря, які фактично є притічно-витяжними. Чисто рециркуляційна система, що працює при 100% рециркуляції, не подає і не видаляє повітря з приміщення — вона просто забезпечує циркуляцію внутрішнього повітря. Проте, систему відносять до притічного або витяжного типу залежно від того, подає або видаляє вона повітря від обслуговуваного устаткування або зони.

2)   По обслуговуваній зоні СВ діляться на загальнообмінні і місцеві.

Загальнообмінні СВ (як притічні, так і витяжні) обслуговують весь об’єм приміщення, а іноді і декількох приміщень.

На відміну від них місцеві притічні системи призначені для обслуговування лише невеликої зони приміщення (повітряний душ, повітряні оазиси), а місцеві витяжні системи призначені для видалення забрудненого повітря від конкретного устаткування. Місцеві системи активно застосовуються в промислових будівлях, де є окремі одиниці устаткування і окремі робочі зони на великій площі цехів. В громадських будівлях застосовуються практично тільки загальнообмінні СВ.

3)   За способом спонукання руху повітря СВ діляться на системи з механічним спонуканням і системи з природним імпульсом. Природний імпульс – ця дія природних сил: гравітації (природний гравітаційний тиск, що створюється за рахунок різниці температур і густини зовнішнього і внутрішнього повітря) і вітру. Механічне спонукання створюється звичайно вентиляторами.

В розмовній мові скорочено часто системи з механічним спонуканням руху повітря називають механічними системами, а системи з природним імпульсом – природними системами.

4)   За наявності повітропроводів СВ поділяються на канальні і безканальні. Безканальні системи не мають повітропроводів для транспортування повітря. Типовим прикладом є відкрите вікно для притоку свіжого повітря. Очевидно, що безканальні системи можуть застосовуватися тільки для приміщень, розташованих біля НОК. Відсутність повітропроводів знижує вартість систем. Канальні системи можуть обслуговувати віддалені приміщення, розташовані в будь-якій точці будівлі. Можлива розосереджена подача повітря в приміщення через декількох розподільників повітря. Устаткування канальних систем може бути розташовано на деякій відстані від обслуговуваних приміщень в зручному місці. Залежно від конкретних умов слід вибирати такий тип системи, при якому забезпечувалося б виконання поставлених задач при мінімальних витратах. Часто приміщення, особливо виробничі обслуговуються декількома системами одночасно. На рисунку 1.1. наведено декілька варіантів СВ з описом відповідно до вище наведеної класифікації.

Системи вентиляції промислового приміщення

Системи вентиляції промислового приміщення

1.  Притічна прямоточна загальнообмінна канальна система з механічним спонуканням руху повітря;

2.  Витяжна місцева канальна система з механічним спонуканням руху повітря;

3.  Витяжна загальнообмінна канальна система з природним імпульсом руху повітря;

4.  Витяжна загальнообмінна безканальна система з механічним спонуканням руху повітря;

5.  Витяжна загальнообмінна безканальна система з природним імпульсом руху повітря;

6.  Притічна загальнообмінна безканальна система з природним імпульсом руху повітря;

7.  Притічна місцева безканальна система з механічним спонуканням руху повітря і 100% рециркуляцією.

8.  Притічна прямоточна загальнообмінна безканальная система з механічним спонуканням руху повітря;

9.  Притічна загальнообмінна канальна система з механічним спонуканням руху повітря і частковою рециркуляцією.

Якщо говорити зрозумілою для будь-якої людини мовою, то для ефективної вентиляції необхідно виконати ряд процедур, які включають в себе видалення з приміщення несвіжого, забрудненого повітря та подачу свіжого, очищеного, при необхідності підігрітого повітря в це ж приміщення.

Загалом для правильного вибору та розрахунку систем вентиляції Вам знадобиться допомога спеціаліста. При проектуванні та монтажі систем вентиляції фахівці нашої фірми використовують обладнання провідних світових та вітчизняних виробників, що розповсюджуються в Україні під такими відомими марками як VTS Clima, IV-Product, SystemAir, AСM, 2VV, Ostberg, Blue Box, Remak, Rosenberg, Інтеркондиціонер тощо.

Відповісти